Cykliska aktier är aktier som i stor utsträckning påverkas av förändringar i konjunkturläget. De gynnas av en konjunkturuppgång men missgynnas av en konjunkturnedgång. Bra exempel är stål- och skogsbolag. Det finns även bolag och branscher som inte anses vara lika beroende av cykler. Detta bästa exemplet på en sådan bransch är läkemedelsbranschen. Anledningen är såklart att deras produkt, medicin, behövs och konsumeras oavsett var i konjunktur man befinner sig. Denna typ av aktier brukar kallas defensiva aktier, vilket alltså är motsatsen till cyklisk aktier.