Försäljning av värdepapper som säljaren själv ej äger vid försäljningstillfället. Man lånar en aktie som man sedan säljer, Målet är att man ska kunna köpa tillbaka aktien billigare och därmed tjäna på mellanskillnaden. Metoden används när man tror på fallande kurser. När man har blankat en aktie kallas det att man är “kort”. Om man endast har innehav i aktien (vilket är vanligast) kallas det “lång”.