Betyder i fondsammanhang ett jämförelsemått. Ofta ett index som väljs på förhand för att kunna mäta och jämföra avkastningen av en fond. Man använder både olika aktieindex som benchmark men även sammansatta index av olika fonder.