Värdet på en fondandel och beräknas som fondens sammanlagda värde dividerat med totala antalet andelar. Man kan se det som styckepriset på en fond och kallas oftast NAV.  Normalt värderas en fond varje börsdag och då sätts ett nytt andelsvärde (NAV). Vissa fonder (ofta Hedgefonder) sätter inte dagliga priser utan en gång per månad, kvartal eller till och med endast en gång per år.  Hur ofta en fond beräknar sitt värde är bra att kolla upp innan man köper den.