Andel i aktiebolag. Aktier kan ha olika röstvärde. A-aktien har oftast högre röstvärde än t.ex. B-aktien. Aktier handlas oftast i börsposter. Hur stor en börspost är bestäms av de regler som gäller på den marknadsplats där aktien är noterad.