Den dag ett köp eller försäljning av andelar av fonder eller aktier utförs.