En fonds avkastningsmål är absolut vilket innebär att fondens mål inte är att slå ett specifikt marknadsindex, utan fonden skall över tiden skapa en positiv avkastning oavsett marknadens utveckling. En fondtyp som ofta har absolut avkastning som mål är hegdefonder.