Fond nummer fyra (i bokstavsordning) i min fondportfölj är Folksams Obligationsfond. Det är den enda fonden i portföljen som inte är en aktiefond. Som man hör på namnet är det en obligationsfond.

Anledning till denna katt bland hermelinerna är att jag hade bestämt mig för att ha 10 st fonder i min fondportfölj. Mitt mål var att ha 10 st aktiefonder men jag hittade bara 9 st som föll i smaken när jag började investera. Istället för att släppa mitt mål om 10 fonder valde jag en relativt säker investering i en obligationsfond som 10:e fond in i portföljen.

Tillsammans med Carnegie Medical är detta en av två fonder som jag kommer byta ut när jag hittar något bättre. Om någon har ett tips på vad jag ska byta till så kommentera gärna nedan.

Folksams Obligationsfond är en bra fond i klassen. Den har högsta rating enligt Morningstar och avkastningen senaste 5 åren är 21,86 %. Förvaltningsavgiften är o,3 %. Betydligt lägre än för aktiefonder men förvaltningen av en obligationsfond är också betydligt billigare.

En obligationsfond investerar i långa räntebärande instrument som till exempel statsobligationer utställda av Sverige eller något annat land. Obligationerna kan även vara utställda av andra finansiella institut eller större företag. Det är alltså väldigt låg risk jämfört med aktiefonder, men och andra sidan är avkastningen också låg. Över en konjunkturcykel är avkastningen bättre än på ett vanligt räntekonto men i det kortare perspektivet behöver det inte vara så.

När man investerar i obligationsfonder ska man försöka köpa i slutet av en konjunkturcykel, precis innan ekonomin börjar vända nedåt. Då är räntorna höga och när räntorna sjunker i takt med att ekonomin försämras så ökar värdet på de obligationer med hög ränta som finns i din obligationsfond.

Vill man minska risken i sin portfölj är obligationsfonder ett bra komplement till aktiefonder då den ena brukar gå bra när den andra går dåligt och vice versa.

Michael