Finansinspektionen har nu beslutat att införa ett bolånetak. Bolånetaket innebär att nya lån inte får överstiga 85 % av marknadsvärdet på bostaden. De nya reglerna införs från och med den första oktober 2010.
Syftet med den nya lagen är att minska risken för hushållen samt att motverka att kreditinstitut använder belåningsgrader som konkurrensmedel.

Jag anser att bolånetaket är helt verkningslöst och snarare motverkar det tilltänkta syftet gällande hushållens risker med sin lånesituation. Marknadsvärdet på bostäder är relativt luddigt och beroende på vem som värderar bostaden kan innehavaren i en uppåtgående marknad utöka sitt låneutrymme.  Vid köp av nya bostäder kan köparen utöver den reglerade delen lägga till blancolån för att ordna finansieringen till bostaden. Blancolån är betydligt mer riskfyllt vilket innebär en högre kostnad under låneperioden.

Mot bakgrund av detta anser jag att de nya reglerna snarare motverkar huvudsyftet att minska risken för de svenska hushållen.  Efter den 1 oktober får vi svar på hur de nya reglerna tas emot av marknaden!

Christian