Läste ny statistik från VPC om vilka som var mäns och kvinnors favoritaktier under 2007. Top 10 listan ser ut så  här:

Kvinnornas favoritaktier:
Billerud
Cardo
Handelsbanken
Hennes & Mauritz
Electrolux
Swedbank    –
Öresund
Nordea (ny på topplistan)
Industrivärden

Snittutveckling 2007    -17,4

Männens favoritaktier:
24H Poker
Switchcore
Pricer
Mobyson
Obducat
Morphic
Net Insight
Tricorona (ny på topplistan)
Hebi Health Care
PA Resource

Snittutveckling 2007    -10,7

Bolagen är utvalda enligt principen de 10 bolag med störst procentuell andel kvinnor/män bland ägarna. Männens aktier utvecklade sig bättre än kvinnornas under 2007. Dock tycker jag personligen att kvinnornas val verkar bättre. Jag vill mycket hellre ha deras topp 10 favoritaktier i en portfölj än männens.

Det är tydligt att kvinnorna generellt föredrar mer stabila och säkra aktier. Männen däremot verkar ha en förkärlek till riskfyllda aktier och rena frimärkesaktier som t ex 24H Poker.

Andra intressanta fakta från VPCs statistik är att män har 17 miljarder investerat i aktier medan kvinnor endast 3,7 miljarder.  Både bland män och kvinnor har aktieägande minskat sedan 2000.  Det finns knappt 1,2 miljoner män som äger aktier i Sverige och drygt 800 000 kvinnor.

Vilken är din favoritaktie för 2008? Kommentera gärna nedan.

Michael