Alla vill vi ju göra en bra investering. Men vad är en bra investering och hur gör man bra investeringar? Till viss del är detta en något filosifisk fråga.

Det är nästan lättast att börja i andra ändan och titta på vad som är dåliga investeringar som man ska undvika. Genom att undvika investeringar som av många anses vara dåliga får man en väldigt bra grund till att göra bra investeringar. Ett exempel på en dålig investeringar som jag nämnt tidigare i bloggen är Etiska fonder eller fonder med höga avgifter.

En bra investering är ju självklart något som ger hög avkastning in förhållande till risk men detta är inte alltid de enda parametrarna man kan väga in. Sin bostad är oftast ens största investering i livet och även om det historiskt sätt är bättre att investera i aktier än bostäder så är ju självklart att ens lägenhet/hus är en bra investeringen på sikt, då den även ger mer avkastning än den rena monetära värdestegringen. Själv funderar jag på att köpa en del i en travhäst. Här går jag emot mitt råd ovan att undvika dåliga investeringar då 95 % av alla travhästar går med förlust. Dock anser jag det personliga nöjet av att äga en häst uppväger detta så totalt sett är det för mig en bra investering. Något filosofiskt, jag vet.

Michael