East Capital Östeuropafonden får 5 stjärnor av Morningstar Rating, vilket är full pott. Fonden investerar i alla östeuropeiska länder inklusive Ryssland. Två tredjedelar av portföljen består av stora och medelstora företag. Fonden har max 10% i en enskilt innehav men de flesta innehaven ligger under 5%. Fonden omsättningshastighet (dvs hur ofta den placerar om i nya innehav) är låg.

East Capital Östeuropafonden är bland de bästa i klassen om man tittar 3 år tillbaka med sin avkastning på 173 %. Den är endast slagen av sin systerfond East Capital Balkan och MLIIF Emerging Europe Fund. 

Förvalningsavgiften för East Capital Östeuropafonden är 2,5 % och den har en köpavgift på 2,5 %. Klart höga avgifter för klassen och speciellt stör jag mig på köpavgiften. Det känns aldrig bra att en investering backar med 2,5 % första dagen på grunda av en hög köpavgift.

Trots detta är East Capital Östeuropafonden är ett bra alternativ om man tror på Östeuropa som tillväxtmarknad. Generellt sätt verkar alla East Captials fonder vara väl förvaltade vilket ger en extra trygghet. Fonden är dock precis som Kina- och Indienfonder högrisk. Förutom det allmänna världsläget är fonden väldigt beroende av utvecklingen av oljepriset då en stor del av innehaven ligger i energisektorn.

Michael