Dagens industri har lyft upp ännu ett exempel på en liten kapitalförvaltare som hamnat i blåsväder.  Ett antal kunder har stämt Kapitalförvaltaren Advice för felaktig förvaltning med stora förluster som följd. Enligt DI handlar de i flera av de aktuella fallen om diskretionär förvaltning där mandatet avsett lågriskförvaltning men där kapitalförvaltaren har investerat pengarna i hävstångscertifikat.  Förespråkaren för denna typ av förvaltning kan hävda att missnöjda kunder alltid tar till orda när marknaden går mot dem och att de sällan klagar när de gör stora vinster på sina placeringar. Huruvida det diskretionära avtalet i detta fall reglerat förvaltarens mandat att gå in i dessa riskfyllda placeringar vet jag inte och låter vara osagt.

Jag vill dock höja ett varningens finger för denna typ av kapitalförvaltningsfirmor, diskretionär förvaltning och framförallt för Strukturerade produkter.

Strukturerade produkter är till för att säljas inte för att köpas. Skaparen av Strukturerade produkter är sällan återförsäljare, och det tas ut höga ersättningar i alla led. Anledningen till att Kapitalförvaltningsfirmor och försäkringsmäklare talar sig varma om Strukturerade Produkter är att de själva tjänar mycket pengar på det i form av kick back och courtage, samt att produkterna under löptiden kan omsättas med nya ersättningar till förvaltaren som följd.  Produkterna saluförs ofta som riskfria med garanterad avkastning vilket i få fall stämmer överrens med verkligheten.

Jag skulle aldrig investera mina pengar i någon form av Strukturerad produkter av följande anledningar:

  • Att få tillbaka det investerade beloppet efter löptiden är för mig en förlust jämfört med att investera i en ränteplacering.
  • Att få tillbaka det investerade beloppet är inte garanterat då det är beroende av utfärdaren av instrumentet.
  • Att pengarna är låsta under löptiden, det går i de flesta fall att sälja sina produkter på en andrahandsmarknad men ofta till ett lågt pris då det saknas ett riktigt marknadspris
  • Att det oftast finns bättre och billigare sätt att investera i den underliggande marknaden.
  • Att optionen saknar marknadsvärde. Som köpare har jag inga möjligheter att bedöma värdet på produktens optionsdel, optionen är prissatt och skapad av utfärdaren.
  • Att kostnaden för strukturerade produkter är alldeles för hög. Beroende på hur produkten är sammansatt och dess villkor kan det krävas en relativt hög uppgång i den underliggande marknaden innan jag ens är tillbaka på mitt startvärde.
  • Att uppsidan ofta är begränsad och reglerad av utfärdaren.
  • Att det saknas transparens i produkten och i den ersättning som ofta betalas ut i flera led till utfärdare, förmedlare och återförsäljare.

Om du funderar på att investera i strukturerade produkter. Se till att förstå vad du investerar i, begär full transparens och försök att befinna er så nära utfärdaren som möjligt, ju längre från utfärdaren du befinner dig desto dyrare är produkten.  Jag skulle dock inte rekommendera något att investera sina pengar i Strukturerade produkter.

Christian