Danske banks ekonomer har väckt nytt liv i den så hårt diskuterade teorin om Decoupling. Teorin går ut på att världen minskat sitt beroende av USA:s ekonomi, vilket skulle innebära att övriga länders konjunktur kan gå bra trots att USA:s konjunktur går dåligt.

Förespråkare för teorin fick sig en tankeställare i och med finanskrisen, som började i USA och sedan spreds över världen som en löpeld.  Finanskrisen drabbade även världens utvecklingsländer hårt med stora börsfall som följd.  Nu börjar dock ekonomer världen över återigen att diskutera Decoupling. Anledningen till att teorin åter hamnat i fokus är den snabba återhämtning vi sett i vissa delar av världen. Tittar vi på Asien så befinner sig de flesta länder (exklusive Japan) på samma nivå i industriproduktionen som före finanskrisen. Prognoserna gällande framtida tillväxt i BNP för dessa länder, ligger även mycket över prognoserna för USA och Europa. Är detta ett spår av Decoupling?

Jag är övertygad om att vi just nu bevittnar ett maktskifte i världsekonomin där tillväxtländerna med Kina i spetsen kommer att få en ökad betydelse för konjunkturläget i resten av världen.  I många tillväxtländer ser vi en betydligt lägre privat belåningsgrad samt ökade möjligheter till inhemsk konsumtionskraft. Detta är bakgrunden till den snabbare återhämtningen i dessa regioner då deras stimulanspaket fått snabbare och bättre effekt på de enskilda ländernas ekonomi. På dagens världsmarknad kommer de stora kriserna alltid att få en global genomslagskraft, men vi kommer framöver förmodligen att få se ett minskat beroende av konjunkturen i USA.  I takt med att tillväxtekonomierna växer kommer deras beroende av USA att minska, men frågan är om detta beroende inte bara ersätts av ett ökat beroende av någon annan ekonomisk supermakt?

Kommer vi framöver att få se ett ökat beroende av konjunkturen i Kina, eller kommer ett mer samlat EU att kunna fungera som motor i världsekonomin? Jag tror att USA:s position som ekonomisk motor kommer att avmattas framöver och att Kina kommer att spela en större roll för världskonjunkturen.

Christian