Davegårdh & Kjäll Sverige är en ny aktiefond som körde igång i den gångna veckan. Fonden förvaltas av Björn Davegårdh och Anders Kjäll, två kända börsprofiler med bra track-record.

Davegårdh & Kjäll Sverige har en lite speciell placeringstrategi då  andelen aktier i fonden kan variera beroende på vad förvaltarna tror om marknaden. Fonden kan ha hela kapitalet placerat i likvida medel och räntebärande instrument eller tvärtom hela kapitalet placerat i aktier. Jag tycker detta verkar vara en ganska spännande variant. Det förutsätter såklart att herrarna Davegårdh & Kjäll berömmer marknaden korrekt.

Det är inte det bästa marknadsklimat för att starta en ny fond. Min uppfattning är annars att nya fonder verkar prestera extra bra i början. Det verkar som förvaltarna vill visa sig från sin bästa sida och försöka visa bra resultat för att locka nya kunder.

Förvaltningsavgiften för Davegårdh & Kjäll Sverige är 1,5 % vilket är något högt tycker jag. Speciellt med tanke på att det finns en rörlig avgift på 20% av avkastningen som överstiger OMXSPI.

Det ska bli intressant att följa hur Davegårdh & Kjäll Sverige går de första månaderna. Man undrar såklart om förvaltarna vågar placera mycket av fondens kapital i aktier med tanke på den turbolenta marknaden eller om de tar det säkra kortet och använder möjligheten i placeringsstrategin att lägga lejonparten i säkra värdepapper.

Michael