Nu har turen kommit till andra fonden i min portfölj nämligen Carlson India. Jag, precis som många andra, tror mycket på BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina). I min fondportfölj har jag valt att ta med alla BRIC-länder förutom Ryssland. Anledningen till att jag valt bort Ryssland från BRIC-floran är att det finns får många olika risker i Ryssland för min smak. I Ryssland kommer mycket av den underliggande tillväxten från råvaror och inte till lika stor del från intern efterfrågan som det är  i det andra BRIC-länderna.

Carlson India

När jag väl hade bestämt mig för att en av de tio fonderna i min portfölj skulle vara en Indienfond så var nästa fråga vilken fond jag skulle välja.  Det finns en ganska stor uppsjö av Indienfonder och det jag brukar kolla på är historisk avkastning i förhållande till förvaltningsavgift (kostnaden som jag betalar till fondbolaget).

Carlson India är en ganska ny fond med endast 1 år på nacken och därför går det inte att göra lika mycket historisk jämförelse som jag brukar. Carlson India är inte den Indienfond som gått bäst under senaste året men den ligger ganska högt upp med en avkastning på 26,11 %. Detta i kombination med en för segmentet relativt låg förvaltningsavgift om 1,5 %, och ingen förhatlig köp/sälj-avgift,  gjorde att mitt val föll på denna Indienfonden.

Jag gillar nystartade fonder som Carlson India. De som förvaltar en nystartad fond har ingen historik att vila på utan måste prestera bra för att locka till sig kapital.

Michael