Hushållen spår prisfall på bostäder enligt SEB:s boprisindikator som publicerades idag. Av de tillfrågade hushållen svarade 33 procent att de tror på stigande bostadspriser det kommande året, vilket ska jämföras med 56 procent föregående månad. 44 procent av hushållen spår fallande priser kommande året. Samma siffra var 20 procent föregående månad.

Med anda ord har det skett en dramatisk skillnad bara på en månad vilket säkert kan förklaras av allt negativt som hänt och skrivits om bostadspriserna på slutet samt att riksbanken fortsätter att höja reporäntan.

I samma enkät angav hushållen att det tror att Riksbankens viktigaste styrränta, reporäntan, stiger till 4,61 procent om ett år.

Michael