Jag skrev nyligen om det positiva beskedet att ökningen av konkurser minskar. Idag läste jag i SVD att antal betalningsföreläggande ökade med 70 % i Stockholm och 40 % i hela riket under november. Detta är såklart en oroande siffra men inte så oväntad då vi kommit ganska långt in i lågkonjunkturen.

Ett betalningsföreläggande är när någon som inte fått betalt vänder sig till Kronofogden för att få hjälp att driva in skulden. Det har alltså gått ganska långt när ett företag börjar begära betalningsföreläggande.

Att företag blir sämre på att betala sin räkningar i tid är inte alls bra då det skapar tråkiga följdeffekter för de bolag som drabbas. Företag som egentligen är sunda och välmående får helt plötsligt kassaflödesproblem för att deras kunder har det svårt i lågkonjunkturen. Det blir snabbt en väldigt ond cirkel.

Nu är detta som sagt inte så förvånande. För många företag har 2009 varit ett svårt år och efter att ha härdat ut under början av lågkonjunkturen är det naturligt att fler och fler företag har svårare och svårare att stå emot. I och med att ökningen i konkurser minskar är det som tur sannolikt att ökningen av betalningsföreläggande också kommer minska framgent. Vi får hoppas det i alla fall.

Michael