Andelen bolån med rörlig ränta har aldrig varit så hög som nu. I oktober uppgick andelen bolån med rörlig ränta till 45 % vilket motsvarar hisnande 670 miljarder kronor. Detta är resultatet av en tydlig långsiktig trend där den totala belåningen ökat och ökningen skett till en obunden ränta.

Vad ger detta för konsekvenser? Till och börja med är svenskarna numera känsligare för ränteförändringar. Många familjer har en hög belåning på sin bostad och kraftiga räntehöjningar kommer att leda till att en stor del av inkomsten läggs på boendet. Kraftiga räntehöjningar under en kortare tidsperiod kommer dessutom att direkt påverka svenskarnas konsumtionsmönster, vilket ger riksbanken ett otroligt effektfullt inflationsvapen. Riksbankens nuvarande prognos för den framtida räntebanan är dock relativt anspråkslös, de förväntar sig en reporänta på 1,6 % under 2011. Det är ganska långt från det 10 åriga genomsnittet på 3 %.

Riskbanken står inför stora utmaningar den närmaste tiden. De har tryckt ner räntan för att få fart på konsumtionen (vilket även lett till ökad upplåning för boende), vilket kommer att driva på inflationen, vapnet för att dämpa inflationen är en högre ränta vilket i sin tur kan stjälpa enskilda familjers ekonomi. Det gäller att Ingves håller tungan rätt i munnen och går försiktigt fram med sina förändringar.

Historiskt sett har man tjänat på att ha en rörlig ränta. Med det nuvarande inflationsmålet som huvudmål för riksbankens agerande bör denna trend hålla i sig. En rörlig ränta utgör dock en hög risk för de familjer som lever på marginalen, hög belåning kommer vid en hög ränta att tära på ekonomin. I slutändan kan man bli tvungen att lämna sitt boende då kostnaderna blivit för höga, är detta något som sker över en bred linje kommer det att direkt påverka priserna på bostäder. Har man då en hög andel av bostaden belånad kan man stå kvar med lån när bostaden är såld.

Det är viktigt att ha bra marginaler, både i sitt boende men även i sin privatekonomi. Jag förespråkar en rörlig ränta men gör inte precis som riksbanken vill i nuvarande låga ränteläge och lägg hela den förbättrade ekonomin på konsumtion – balansera istället din ekonomi över tiden så står du bättre rustad för ett förändrat ränteklimat!

Christian