Sist ut att bli presenterad av de 10 fonder som jag har in min fondportfölj är Ålandsbanken China Growth. Som namnet avslöjar är det en Kinafond. Det är inte alltid så lätt att välja vilken typ av fonder att fylla sin fondportfölj med. Men att min portfölj skulle innehålla en Kinafond var ett lätt och givet val.

Visst, Kina är ganska turbulent och det finns en relativt stor politisk osäkerhet jämfört med kanske Sverige. Men det är nog inte många som tror att Kina inte kommer uppleva en fortsatt hög tillväxt de närmsta 5-10 åren.

Ålandsbanken China Growth, som tidigare hette Kaupthing Kina, är fond som uttalat ska följa index. Det är lite svårt att välja mellan Kinafonder då ganska många av dem inte har så lång track-record.

Senaste 10 åren har Ålandsbanken China Growth en imponerande avkastning om 215,15 %. Senaste året ser det inte lika roligt ut och fonden är minus 1,86 %. Jag är själv inte imponerade av fondens prestation jämfört med andra Kinafonder nu på slutet och under hösten har den tidigare förvaltaren för fonden dessutom slutat. Jag kommer byta Kinafond vid nästa köptillfälle (återkommer senare till vilken).

Ålandsbanken China Growth har en förvaltningsavgift på 2 % per år och ingen köp-/säljavgift.

Michael