————————-Absolut avkastning
————————-Affärsdatum
————————-Aktie
————————-Aktiefond
————————-Andelsvärde
————————-Anskaffningsvärde

————————-Benchmark
————————-Betavärde
————————-Blankning
————————-Bokföringsdag
————————-Branschfond

————————-Cykliska aktier

————————-Defensiva aktier
————————-Derivatinstrument
————————-Diskonto
————————-Duration

————————-Effektiv ränta
————————-Etisk fond

————————-Finansinspektionen
————————-Fond-i-fond
————————-Fondandel
————————-Fondbolag
————————-Fondförmögenhet
————————-Fondförvaltning
————————-Fondvärde
————————-Förvaltningsavgift
————————-Förvaringsinstitut eller depåbank

————————-GAV (Genomsnittligt anskaffningsvärde)

————————-Hedgefond

————————-Ideell fond
————————-Index
————————-Indexfond
————————-Kort position
————————-Kort ränta
————————-KPI (Konsumentprisindex)
————————-Kursutveckling

————————-Lång position
————————-Lång ränta
————————-Likviditet
————————-Löptid

————————-Marknadsrisk

————————-NAV (Net Asset Value)
————————-Nischfond
————————-Nyemission

————————-Obligation
————————-Ocykliska aktier
————————-Option

————————-P/E-tal (Price Earnings ratio)
————————-Portfölj

————————-Räntebärande värdepapper
————————-Räntefond
————————-Realisationsvinst
————————-Realränteobligation
————————-Relativ avkastning
————————-Reporänta
————————-Riksbanken
————————-Risk

————————-Sektorfond
————————-Sharpe-kvot
————————-Slutvärde
————————-Sparfördelning
————————-Standardavvikelse
————————-Stängningskurs
————————-Statsskuldväxel
————————-Styrränta

————————-Teknisk aktienanalys
————————-Temafond
————————-Termin
————————-Tillväxtaktier

————————-Utdelning

————————-Valutarisk
————————-Värdepappersbolag
————————-Värdepappersfond
————————-Volatilitet

————————-Warrant