Just nu snackas och skrivs det mycket om aktieindexobligationer. Jag tycker ofta att dessa produkter är luriga att investera i. En aktieindexobligation kan beskrivas som en obligation med en unik tvist. Denna tvist kommer av att räntan som man normalt sätt skulle få på en obligation används till att köpa derivatinstrument (ofta optioner) av något slag. Precis som vanliga obligationer har en aktieindexobligation en specifik löptid (ofta runt 5 år). Ofta är även insatsen garanterad till stor eller hel del, d v s ofta är man garanterad att i alla fall få sina pengar tillbaka efter löptiden.

Detta låter väl bra. Vad är det då som är så lurigt? Jo, ofta är avgiften för en aktieindexobligation alldeles för dyr.

Avgifterna för en aktieindexobligation består av två delar. Dels tar utgivaren (ofta en storbank) ut 1-2 procent i courtage vid köptillfället. Dessutom finns en avgift inbakad i själva aktieindexobligationen.  Den totala avgiften blir ofta så mycket som 3 %. Om man investerar 10 000 kr försvinner alltså 300 kr i avgift. Detta är väldigt högt för en så pass enkel produkt för utgivarna.

Fördelen med aktieindexobligationer är att man i vissa fall kan komma åt att investera i marknader som annars inte är åtkomliga eller ännu dyrare att investera i. Exempel på sådan marknader är råvaror och exotiska aktiemarknader.

Mitt tips när det gäller aktieindexobligationer är att kolla upp exakt vad aktieindexobligationen kommer kosta. Ibland kostar det mer än det smakar med aktieindexobligationer.

Michael