Det är inte så vanligt längre med aktieägarförmåner bland Stockholmsbörsens bolag. Flera kända exempel på förmåner till aktieägarna har dragits tillbaka under senare tid, exempelvis hos SEB. Det finns dock fortfarande ett antal bolag som ger förmåner till sina aktieägare. Två exempel på företag som ger sina aktieägare förmåner är Skistar som ger sina aktieägare rabatt på boende och liftkort samt New Wave som ger sina aktieägare rabatt i företagets butiker och övriga verksamheter.

Aktieägarförmåner är inte ett enskilt skäl till att investera i ett företag, men tror du på företaget kan en bra aktieägarförmån ge dig ett mervärde i ditt aktieägande. Som aktieägare kan man se aktieägarförmåner som en form av direktavkastning på sitt ägande. Om vi tittar på Skistars aktieägarrabatt som exempel: Skistar ger sina aktieägare (de som äger över 200 aktier) 15 % rabatt på sina liftkort.  Skistars aktie är i skrivande stund värderad till 127,50, 200 aktier innebär med andra ord en investering på 25 500kr Ett liftkort under en vecka i Åre kostar 1820 kr för en vuxen och 1510 kr för ett barn. För en familj med två vuxna och två barn kostar liftkorten under en vecka i Åre sammanlagt 6 660 kr. Är du aktieägare i Skistar får du 999 kr i rabatt. Din aktieägarrabatt har under en vecka i Åre gett dig en direktavkastning på 3,9 % d v s 5 kr per aktie.

Ett ägande i ett företag som har bra aktieägarförmåner kan med andra ord ge dig ett stort mervärde över tiden, utöver eventuell kursuppgång och utdelning.

Jag tror att fler aktiebolag skulle gynnas av att ge förmåner till sina ägare.  Aktieägarrabatter skapar ett lojalt ägande och gör aktieägarna till goda ambassadörer. Bra aktieägarförmåner bör även på sikt skapa en större spridning i ägarbilden, med en ökning av privatpersoner bland ägarna.

Jag hoppas att fler företag framöver inför aktieägarförmåner och ser sina ägare som kunder och bra ambassadörer för verksamheten.

Christian