Nu har 600 personer anslutit sig till den rättsprocess som förbereder en stämning mot Kapitalförvaltaren Acta. De har köpt en valutaobligation utgiven av Leman Brothers, affärerna har dessutom i många fall varit belånade och finansierats av den isländska banken Kaupting.  Detta var ingen bra kombination under hösten 2008.
När Lehman Brothers gick i konkurs förvandlas värdet för många av kunderna på valutaobligationen till skulder. Den stundande rättsprocessen grundar sig på bristen i information från Actas sida vid försäljningen av denna produkt.

I dagarna har kunderna fått ett bakslag från Allmänna reklamationsnämnden, som kommit fram till att Acta Kapitalförvaltning inte varit vårdslöst när de informerade sina kunder om riskerna med investeringar i valutaobligationerna.

Jag hoppas verkligen att föreningen Grupptalan mot Acta vinner rättsprocessen. Jag har genom åren träffat åtskilliga personer som via ”rådgivare” från Acta rent ut sagt blivit lurade. Kunderna har inte förstått vad de investerat i, vilka risker det innebär eller fått korrekt information av sin rådgivare.  Den så kallade rådgivaren har inte utgått från kundens sparsituation eller riskprofil i valet av investering. I de fall jag kikat på verkar det vara andra saker som styrt valet av investering, förmodligen den enskilda rådgivaren (läs säljarens) ersättningsmodell.

Jag är definitivt för att privatpersoner skall ta eget ansvar för sina investeringsbeslut, men det förutsätter att de får korrekt information av sin rådgivare.  Det är hög tid att FI sätter högre krav på finansiella rådgivare och att detta följs upp kontinuerligt, under tiden vill jag be er att ”ACTA er för dåliga rådgivare”!

Christian